CAREERS WALES NEWSLETTER

Dear parents/carers,
 
Hi, welcome to the first edition of the Careers Wales newsletter.
 
https://sway.office.com/QjQfkpRsMxF1bBAW

I’m a Careers Adviser and my role is to support you and your child when it comes to making important subject and career decisions.
 
You will have a key role in helping your child make decisions.  Read our newsletter to see how you can access the most up to date careers information, advice and guidance.
 
If you would like to get in touch, please contact me at Claire.obrien@careerswales.gov.wales

 

 

Annwyl riant/ofalwr,

Helô a chroeso i rifyn cyntaf cylchlythyr Gyrfa Cymru.
 
https://sway.office.com/nsnX2F0DGXycmt7R

Cynghorydd Gyrfa ydw i a fy rôl yw cefnogi eich plentyn pan fydd yn rhaid gwneud penderfyniadau pwysig am bynciau a gyrfaoedd.
 
Bydd gennych ran allweddol i’w chwarae o ran helpu eich plentyn i wneud penderfyniadau. Darllenwch ein cylchlythyr i weld sut y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf a chyngor a chyfarwyddyd am yrfaoedd.
 
Mae croeso i chi gysylltu â mi ar Claire.obrien@careerswales.gov.wales